LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

  • Số lượng tuyển: 0
  • Hết hạn trong 30 ngày

Quyền lợi được hưởng

Mô tả công việc

Yêu cầu khác

Hồ sơ bao gồm

Thông tin liên hệ

  • VIET POWER(VIPOC): Ban Nhân sự VIET POWER
  • hr1@viet-power.com
  • 0792 95 1323 - 0937 020 688