Dịch vụ tư vấn giải pháp cho doanh nghiệp

Tư vấn hệ thống quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ cần phải làm gì? Là nhà quản lý doanh nghiệp bạn thường xuyên đau đầu về các công việc bị bỏ qua hoặc không được thực hiện theo đúng mục đích của mình.
Bạn luôn có mong muốn rằng công việc luôn được thực hiện đúng cách ngay từ ban đầu. Điều này cho thấy bạn đang quan tâm đến việc thiết lập lại một quy trình quản lý công việc một cách tốt đẹp nhất mà bạn mong muốn.

Thiết lập quy trình quản lý có thực sự cần thiết?

Doanh nghiệp không xây dựng cơ cấu tổ chức, không phân cấp quản lý dẫn đến công việc quản lý điều hành chạy về giám đốc, quản lý điều hành hoạt động kinh doanh quá tải, không hiệu quả.

Doanh nghiệp không mô tả chi tiết công việc từng bộ phận nhân sự, không có chỉ số KPI đánh giá hiệu quả công việc, tuyển dụng nhân sự bừa bãi, chi phí tiền lương và chi phí liên quan lãng phí.

Nhiều những vấn đền khó khăn khác trong quản trị doanh nghiệp như tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược phát triển, quản trị rủi ro, quản trị tài chính, làm doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

 Lợi ích tư vấn hệ thống quản lý doanh nghiệp

Lựa chọn mô hình tổ chức quản lý kinh doanh phù hợp, hiệu quả cũng như vận dụng chính sách kinh tế, tài chính, thuế trong hoạt động của mình nhằm làm giảm chi phí, tăng thu nhập, nâng cao năng suất lao động và đảm bảo hiệu suất kinh tế cao nhất.

 

Giúp cho chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp có được những thông tin chính xác, đảm bảo tin cậy cho việc đưa ra các quyết định về đầu tư kinh doanh, thương mại, về quản trị hiệu quả nhất đồng thời phát hiện những điểm yếu, những sai sót trong công tác quản lý tài chính cũng như việc hạch toán kế toán và kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp và đưa ra các ý kiến tư vấn có giá trị nhằm giúp cho doanh nghiệp cải tiến và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán tại doanh nghiệp.

 

Giúp khách hàng dễ dàng thiết kế và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ theo nhu cầu thực tế.

 

Nắm bắt được các chính sách về các hoạt động quản lý kinh tế tài chính, thương mại kế toán và thuế.

 

Triển khai nhanh chóng và hiệu quả hệ thống quản lý các quy trình nghiệp vụ theo nhu cầu- Dễ dàng tích hợp thông tin doanh nghiệp thành một thể thống nhất, khai thác hiệu quả.

Dịch vụ tư vấn hệ thống quản lý doanh nghiệp từ VIET POWER

VIET POWER thẩm định phương án kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích doanh thu, chi phí đánh giá hiệu quả của phương án kinh doanh và đề ra phương án cải tiến doanh nghiệp.

 

VIET POWER cùng ban giám đốc xem sét và xây mô hình tổ chức quản lý, xác định từng vị trí phòng ban chuyên trách trong doanh nghiệp, đồng thời thống nhất quy trình quản lý, quyền hạn, trách nhiệm.

 

VIET POWER cùng ban giám đốc, các trưởng phòng, trưởng bộ phân xây dựng bảng mô tả chi tiết công việc từng nhân sự của từng bộ phân từ đó đánh giá hiệu quả của từng vị trí nhân sự từ đó xây dựng chỉ số KPI đánh giá hoàn thành công việc của nhân sự là cơ sở tính tiền lương.

 

VIET POWER cùng phòng nhân xây dựng cơ chế chính sách tiền lương đảm bảo được quyền lợi nhân sự, hiệu quả trong việc sử dụng nhân sự trong công ty, kiểm soát tốt tài chính giúp công ty phát triển bền vững.

 

Từ sự cải tiến quy trình quản trị doanh nghiệp, chi tiết từng phòng ban xác định điểm trọng yếu và từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý (Giải pháp ERP – Quản trị doanh nghiệp) giúp doanh nghiệp chuyên nghiệp, phát triển bền vững.

 

Hãy liên hệ với VIET POWER để được tư vấn giải pháp tổng thuể (miễn phí)

Ngày 22 Tháng 6 : 2019